ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CLINICAL PILATES

MANUAL THERAPY

MUMMY MOT

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ/ΞΗΡΑ ΒΕΛΟΝΑ