ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μια ολοκληρωμένη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση είναι απαραίτητη για την οργάνωση της σωστής θεραπείας. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την συλλογή υποκειμενικών ευρημάτων, αντικειμενικών ευρημάτων, και η συνεκτίμηση αυτών βοηθά στην εφαρμογή του πλάνου θεραπείας.

Καλό είναι ο ασθενής να έχει μαζί του οποιαδήποτε ιατρική εξέταση μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση καθώς και να φοράει άνετα ρούχα για την εφαρμογή ειδικών τεστ.